Lyks Logo


Staatsgreep

De spoedwet geeft de Minister van Volksgezondheid de macht om bij de minste verdenking van een medisch probleem alle burgerrechten weg te schuiven en als een dictator op te treden. Dat de meeste politici geen moord en brand schreeuwen bewijst dat men niet geïnteresseerd is in de belangen van de burger. Adolf Hitler deed exact hetzelfde in de jaren ‘30. De spoeddwet is niets anders dan een doodordinaire staatsgreep.

Als de politici geen zin meer hebben om zich iets aan te trekken van de burgerrechten, dan hoeven wij ons als burgers ook niets meer aan te trekken van de overheid. Er is namelijk geen sprake meer van een rechtsstaat. De spoedwet is het einde van de democratie.

Een groot filosoof heeft ooit gezegd “elk nadeel hep ze voordeel”, en zo kunnen we de spoedwet en de "Great Reset" of het "Nieuwe Normaal" dan ook zien. Het geeft de burgers de kans om simpelweg afstand te nemen van deze groep mensen die verblind worden door het geld en de macht, dat ze blijkbaar door het bankenkartel in het vooruitzicht is gesteld.

Dat dit nu allemaal gebeurt komt omdat de eigenaars van de centrale banken weten dat de mondiale schulden inmiddels zo hoog zijn dat de rente nooit meer boven de 0% gebracht kan worden. Het enige instrument dat overblijft om te zorgen dat niet ieder land, bedrijf en individu direct failliet gaat, is het op grote schaal bijdrukken van geld. Dit is dan ook sinds 16-09-2019 met ongekende snelheid gedaan. Omdat iedere internationale munt door hetzelfde bankenkartel gedrukt wordt heeft iedere munt nu dit probleem. Hierdoor gaat het hyperinflatie proces relatief langzaam.

Net als de Covid-cijfers worden alle inflatie-cijfers ongegeneerd extreem gemanipuleerd. Hierdoor doen de marionetten van het bankenkartel net alsof inflatie niet bestaat. Inflatie is per definitie diefstal. Door geld te printen steelt het bankenkartel simpelweg de rijkdom van het volk. Stel je hebt je hele leven keihard gewerkt om een huis van €200,000 te bouwen. Je hebt iedere baksteen zelf gebakken en al het bouwvakkerswerk zelf gedaan. Een bank kan nu door de druk op een knop €200,000 printen en dat geld aan een vriendje (als Blackrock) geven die het dan van jou koopt. De €200,000 die geprint is, steelt in feite een kleine portie van al het geld dat in omloop is en van alles dat waarde heeft. Het is diefstal van het volk. Dat burgers dit toelaten in onbegrijpelijk.

Dit geldprint proces eindigt onvermijdelijk in een situatie waar alles van waarde uiteindelijk eigendom van de aandeelhouders van de centrale banken wordt. Kijk maar hoeveel er nu wordt opgekocht door bedrijven als Blackstone en Vanguard (die uiteraard eigendom van het bankenkartel zijn). Dat dit gebeurt komt omdat het geld dat geprint wordt in eerste instantie altijd het eigendom is van deze elite. Inderdaad, geprint geld is dus niet van onze overheid, of van de Amerikaanse overheid of van de Chinese overheid. Nee, omdat dit zeer klein groepje privé personen geregeld heeft dat zij degene zijn die op de geldknop mogen drukken, wordt alles dat de burgers ooit geproduceerd hebben, uiteindelijk altijd het eigendom van deze elite.

Deze overgang van rijkdom is dus onvermijdelijk en is ook de enige en ware reden dat er militaire politie op straat moet. Deze militaire politie gaat ervoor zorgen dat jij jezelf koest houdt, en tevreden moet doen voor de aalmoes die je straks in digitale Euro's van de dictatuur van het bankenkartel toegeschoven krijgt. Tenminste als je - zoals Mark Rutte dat zo mooi zegt - "Je bek houdt!". Dus in plaats van eerlijk over hun inflatieprobleem te praten, kiezen de eigenaars van de centrale banken en hun marionetten nu eenduidig voor fysiek geweld.

Onze koning is één van deze privé eigenaars van dit bankenkartel. Ook de Koning heeft er nu dus ook zeer duidelijk voor gekozen zijn volk met politie te onderdrukken en daarmee de “multilaterale wereldorde” (na 75 jaar Verenigde Naties) verder te versterken, aldus zijn Kroonrede op Prinsjesdag. Volgens de Koning zijn de "goed opererende mondiale organisaties" noodzakelijk om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan. Wij Nederlanders zijn volgens de Koning dus niet in staat om voor onszelf te zorgen.

De Koning keurt de staatsgreep hiermee dus goed en zal waarschijnlijk ook zijn handtekening onder de spoedwet zetten. Hij is namelijk een zeer groot belanghebbende, en de grootste belanghebbende in Nederland. Hij kiest dus – net als de marionetten in de regering – voor zijn eigen macht en geld en dus uitdrukkelijk niet voor de vrijheid van de Nederlandse burger, haar democratie of onze andere mensenrechten. De Koning speelt dus zeer hoog spel, want als burgers kunnen wij deze staatsgreep terugdraaien. En dat is ook precies wat wij met dit platform nastreven. Als wij de dictatuur van deze onderdrukkers terugpakken dan zullen we alleen nog even moeten wennen dat Nederland voortaan een republiek zal zijn. Want na dit officiële verraad van de Koning is er nooit meer plaats voor een Koningshuis in Nederland. Hij had de kans om "alleen ceremonieel" betrokken te zijn, met als compensatie een zeer riante toelage betaald door de belasting van het volk. Maar hij wilde meer, veel meer! Dat die koninklijke toelage overigens extreem hypocriet is, zal inmiddels wel duidelijk zijn als je besteft dat de Koning via zijn aandelen in de centrale banken en bedrijven als Shell waarschijnlijk 100x meer vermogen heeft dan Jeff Bezos. Hoe ziek ben je dan als je een jacht van €2,000,000 koopt en dit met belastinggeld betaalt in een periode waar de burgers het hoofd bijna niet meer boven water kunnen houden?

Voor ons – het volk - rest één ding: laten zien dat wij de meerderheid vertegenwoordigen. Zodra wij deze meerderheid kunnen aantonen, sturen wij het kabinet en de Koning naar huis en herstellen we de democratie. Deze democratie zal dan een herstelde grondwet krijgen waar geen rol voor een Koning wordt toebedeeld. Daarnaast zal deze herstelde democratie beschikken over een nieuwe centrale bank. Een centrale bank die eigendom wordt van alle Nederlanders. Omdat de Euro toch in hyperinflatie ten onder gaat, is de overgang naar een nieuwe munt eigenlijk toch al onvermijdelijk. Door deze transitie is iedereen direct van al zijn schulden af, en dat geldt ook voor de Nederlandse overheid. Je zult zien dat wij niet het enige land zullen zijn die deze stap zal maken. Deze transitie zal ook doorslaggevend zijn voor het verkrijgen van echte vrede, een schoon milieu en een nieuwe florerende economie en maatschappij. Dat is dan het voordeel dat bij het nadeel hoort.