Lyks Logo


Hyperinflatie

Het eerste dat je over de wetenschap “Economie” moet begrijpen is dat het al eeuwen met opzet onnodig gecompliceerd gemaakt wordt. Dit wordt met opzet gedaan om te verbergen hoe een extreem kleine elite volledige financiële controle heeft over alle belangrijke politieke ontwikkelingen inclusief alle oorlogen. Hiebij reduceert het bankenkartel de democratie tot een poppenkast van marionetten.

Auteur Gary Allen heeft gezegd:

“Zodra je begrijpt dat socialisme niet is bedacht om rijkdom te delen, maar in werkelijkheid een methode is om macht en controle over rijkdom te houden, dan wordt de schijnbare paradox van superrijken die socialisme promoten ineens duidelijk. Sterker nog, het wordt zelfs logisch dat macht-zoekende megalomanen Socialisme als gereedschap gebruiken. Communisme en Socialisme zijn geen bewegingen voor de onderdrukte massa, maar zijn bedacht door de financiële elite.”

Als je het vak economie op de middelbare school krijgt, dan zou je verwachten dat men in het eerste lesuur start bij dit rijtje vragen:

  • “Waar komt geld vandaan?”,
  • “Hoeveel geld is er op de wereld?”,
  • “Kan de op de wereld aanwezige hoeveelheid geld worden aangepast?”,
  • “Wanneer wordt besloten om de geldhoeveelheid aan te passen?”
  • “Wie besluit de geldhoeveelheid aan te passen?” en belangrijker:
  • “Van wie is het geld dat wordt bijgemaakt nu precies?”

Maar helaas. Op geen enkele middelbare school in Nederland – en voor zover bekend nergens in de wereld, worden deze vragen in het eerste lesuur behandeld. Sterker nog: het wordt nooit goed uitgelegd. Het verhaal stopt altijd bij de “Centrale Bank” die het geld miraculeus uitgeeft. Maar waar de centrale bank het geld vervolgens vandaan haalt blijft altijd mistig en wie nu eigenaar is van de centrale bank is schijnbaar zo geheim dat je er maar beter niet naar kunt vragen.

Geen enkele Nederlandse politieke partij heeft in het partijprogramma opgenomen: “Het nationaliseren van de centrale bank die ons geld uitgeeft.”

Waarom eigenlijk niet? Is dat niet belangrijk? Het antwoord dat je daarop zult krijgen is dit:

“Wij hebben in het verleden Europese verdragen gesloten waardoor we nu als Nederland onderdeel uitmaken van de Euro-munteenheid. Dit is om te voorkomen dat er ongelijkheden in de onderlinge economische situatie van de Europese landen ontstaan, waarmee we tevens voorkomen dat we nog ooit in een Europese interne oorlog verzeild raken. Dat deze verdragen onze handen binden is het offer dat we voor de Europese vrede maken.”

Er is echter een klein detail dat angstvallig uit de geschiedenislessen wordt weggehouden. Alle belangrijke oorlogen in Europa (Napoleon, WOI en WOII) werden gefinancierd door één bankenkartel. Eén kartel dat altijd beide kanten financierde. Het financierde “Napoleon” en diens tegenstander. Maar ook “de Engelsen”, “de Duitsers”, "de Amerikanen", "de Japanners", "de Italianen", "de Russen" en de alle overige “Geallieerden” werden allen door één bankkartel gefinancierd. En de eigenaars van dit bankenkartel waren ook de eigenaars van alle belangrijke fabrieken die het oorlogsmaterieel produceerden. Dus alle oorlogsfabrieken in Duitsland, Rusland, Amerika, Engeland hadden dezelfde eigenaren. De immoraliteit van deze mensen is je moeilijk voor te stellen. Denk er eens aan: De eigenaars van deze fabrieken en banken hadden er dus geen behoefte aan om deze oorlogen te stoppen met alle verschrikkingen - die miljoenen burgers, soldaten en concentratiekamp-bewoners het leven heeft gekost - als gevolg. Deze mensen wensten dus dat dit zou plaatsvinden. Ongelofelijk...

Wat eveneens uit de geschiedenisboeken en de media gehouden wordt, is dat alle belangrijke oorlogen dan ook opzettelijk door ditzelfde bankenkartel uitgelokt zijn. Door de geldhoeveelheid aan te passen kon dit bankenkartel namelijk zeer makkelijk een economische crisis veroorzaken. Doordat het bankenkartel alle media eveneens in handen had, konden zij de bevolking vervolgens doen geloven dat bepaalde landen, buitenlanders of een bepaald ras of een bepaalde politieke stroming verantwoordelijk was voor de economische crisis. Op het moment dat zo’n crisis dan vervolgens voor werkloosheid en honger zorgt, dan wil een bevolking haar overheid uiteindelijk altijd dwingen schulden aan te gaan (bij het bankenkartel) om oorlogstuig te kopen (bij de fabrieken van het kartel) om te gaan schieten op andere eenvoudige burgers. Eveneens burgers die exact dezelfde maar nu omgekeerde propaganda over de andere partij slikten. Ook deze mensen wilden dezelfde schulden aangaan om bij dezelfde wapenfabrikanten hun wapentuig kopen. In diverse incidenten die aanleiding vormden voor enorme oorlogen zijn achteraf bewijzen gevonden die allemaal naar het bankenkartel wijzen als veroorzaker van die incidenten.

Nadat de overheden van deze burgers door hun oorlogsschulden volledig afhankelijk waren van het bankenkartel heeft het bankenkartel vervolgens de Euro bedacht. Dit deden zij omdat globalistische structuren zoals de EU vanuit lokale en ook nationale democratieën veel moeilijker te bestrijden zijn. De Euro voorkomt dat er nationale politieke stromingen ontstaan die plotseling hun centrale bank wil nationaliseren. Het klopt dus dat we niet meer bang hoeven te zijn voor een oorlog tussen Europese landen onderling. De onaantastbare positie van het bankenkartel was immers verzekerd. En zeker met de fictieve vijand Rusland, bestelde de Europese landen nog steeds evenveel wapens als voorheen. Het bankenkartel snapt daarbij dat het daadwerkelijk gebruiken van de kernwapens ook voor de mensen van het kartel nadelig is. Dus focuste men zich op virtuele vijanden of op kleinere vijanden die makkelijk met conventionele wapens verslagen konden worden.

In de laatste 50 jaar werd daarom de media aandacht steeds sterker op het Midden Oosten gericht. Mede omdat daar nog landen waren zonder centrale banken van het bankenkartel. Door de Dollar los te koppelen van de goudstandaard in 1971 en in plaats daarvan losjes te koppelen aan olie, kon het bankenkartel de geldhoeveelheid bijna 30x zo groot maken en konden er ongelofelijke hoeveelheden wapens aan de oliestaten worden verkocht.

In diezelfde 50 jaar namen de schulden van overheden, bedrijven en particulieren enorm toe. Via speciale financiële producten als derivaten werden de schulden ook veel verder de toekomst in geduwd. Door enkele flinke recessies in de laatste 20 jaar verschoof een zeer substantieel deel van alle rijkdom naar dit bankenkartel en werd noodgedwongen de rentestand langzaam naar 0% teruggebracht. Doordat India en China aan financiële systeem werden toegevoegd kon de instorting nog een paar jaar worden uitgesteld. In 2019 - in de nacht van 15 op 16 september - liep het financiële systeem echter spaak. Het vertrouwen tussen diverse commerciële banken verdween die nacht. Het gevolg was dat de rentestand vrijwel direct tot nagenoeg 0% werd teruggebracht en dat de geldpers werd aangezet zodat de banken weer voldoende geld in kas hadden om aan hun dekkingsgraad te voldoen.

Deze maatregelen bleken al snel onvoldoende om de rentestand weer terug te kunnen brengen naar het niveau direct vóór 16-09-2019. Sinds dat moment kampt het bankenkartel dus met de gevreesde situatie waarvan het bankenkartel uiteraard al vele jaren wist dat deze zou arriveren. Dat dit een feit is, wordt aangetoond door het gegeven dat de totale mondiale hoeveelheid geld (alle valuta's) in 2020 al met 25% is toegenomen. Hiermee heeft de elite alleen al 25% - van iedereen die geld op deze aarde heeft - gestolen. Inflatie is de meest pure vorm van diefstal door de persoon die het geld print.

Die situatie heet “Hyperinflatie”. De waarde van het geld zal langzaam maar gestaag minder worden, waardoor er meer geld geprint moet worden om de economie overeind te houden. Met een rentestand van 0% en de enorme schuldenberg is de hyperinflatie-spiraal onvermijdelijk geworden. Deze spiraal zal voortdurend accelereren en zal ook voor diverse vreemde prijsontwikkelingen zorgen. Zeker omdat het geprinte geld eerst bij fondsen terechtkomen die alle failliete boedels opzuigen en daarmee de prijzen enorm beïnvloeden. De geschiedenis leert dat alleen een massieve depressie en een volledige reset van het financiële systeem, de economie (na deze periode van hyperinflatie) weer op gang kan brengen.

De hyperinflatie-spiraal eindigt in een situatie waar niemand meer spaargeld van enige waarde heeft, waar niemand een salaris van waarde heeft en waar iedereen zijn bezittingen zal verkopen om eten te kunnen kopen.

Het bankenkartel wil daarom het financieel systeem resetten om te voorkomen dat het bankenkartel zélf overbodig wordt. Omdat ze die reset niet in een functionerende economie kunnen realiseren, wil men alles tot een soort gecontroleerde instorting laten komen en dan iedereen in een communistisch model zetten waarbij iedereen afhankelijk is van de uitkering van de overheid. En uiteraard is die afhankelijk van de wijze waarop je je gedraagt ten opzichte van het bankenkartel.

Om deze depressieve toekomst te voorkomen moeten we zo snel mogelijk de centrale banken nationaliseren. Bedenk daarbij hoe groot de economische impuls is als er geen rente meer over de Nationale schuld betaald hoeft te worden, als iedereen van zijn bankschulden verlost is en we geen overmatig geld aan oorlogstuig en overprijste farmaceutische producten hoeven uit te geven. Er is echt geen enkele zinnige reden te bedenken waarom we niet onmiddelijk zouden moeten stoppen met het bankenkartel. Hun hyperinflatie verwoest onze economie uiteindelijk toch.