Lyks Logo


Wat kun jij doen

De regering is heel erg bang dat mensen gaan zien dat er een grote en groeiende groep is die de leugens niet meer accepteert. Vandaar dat we een teller op de startpagina hebben opgenomen met een doorlopende namenbalk. Je zou toch verwachten dat als we de teller op zeg 50,000 krijgen, de rest van Nederland zich geroepen zou moeten voelen om eens te kijken waarom zoveel mensen denken dat de regering ons voorliegt.

Het belangrijkste wat je kunt doen is met mensen in jouw omgeving te praten en ze te vragen om www.hetvolkkiest.nl te bekijken en – als ze zich in het verhaal kunnen vinden - zich eveneens op deze website aan te melden. Je kunt uiteraard ook jouw sociale media hiervoor gebruiken.

Een andere optie is om onze Actie Brief hier te downloaden, 5x te printen en eventueel te ondertekenen en aan 5 bekenden te geven.

De PCR-test is het bewijs van de fraude van de regering

Veel mensen die het beleid van de regering niet meer accepteren, hebben moeite om te praten met mensen die nog wel achter het regeringsbeleid staan en er niet over willen praten. Hoe pak je dit dan aan?

Het ligt voor de hand dat jijzelf het beste kan inschatten wanneer de persoon (die je wil overtuigen) wel open staat voor een gesprek. Het kan soms weken duren voordat zo'n moment komt. Wees geduldig. Dat moment komt bijna altijd. Als iemand geen zin heeft om te praten, ga dan niet forceren. Dat werkt bijna altijd averechts.

Ten tweede: Wees niet haatdragend. Het doel is niet om de leugenaars te straffen. Het doel is eerst dat iedereen de waarheid leert kennen. Het is vele malen belangrijker dat mensen de leugens gaan doorzien. Ontmaskerd worden als leugenaar zal straks voor deze leugenaars op zichzelf al een zware straf omdat die daar de rest van hun leven enorm veel last van zullen ondervinden. Focus je daarom niet op de leugenaars.

Ten derde: Focus je op maar één onderwerp: De PCR-test. De PCR-test is wetenschappelijk dramatisch slecht onderbouwd, maar is desondanks de basis voor ALLE statistieken (besmettingen én sterfte) en dus ook de basis voor ALLE maatregelen. Als we de PCR-test kunnen verbieden (omdat deze ongeschikt is voor het huidige gebruik) dan zijn we in één klap van de maatregelen én van de regering verlost. De regering zal namelijk geen andere keus hebben om af te treden als bewezen is dat al het draconische beleid met de enorme economische maar vooral ook menselijke schade (inclusief de honderden nodeloze doden) gebaseerd is op drijfzand en dat de regering heeft nagelaten om naar rede te luisteren en zaken fatsoenlijk te laten onderzoeken.

Vertel een persoon dat jouw positie (om het kabinet niet meer te geloven), terug is te brengen tot één centraal probleem: De PCR-test. Je kunt de persoon (die je wil overtuigen zich beter te informeren over de Covid-19 situatie) vervolgens de volgende twee vragen stellen:

  1. "Ben je het met me eens dat de consequenties die worden verbonden aan de uitslag van de PCR test, zeer ingrijpend zijn? Maatregelen zoals het sluiten van bedrijven, het uitstellen van levensreddende medische zorg voor andere doodzieke patiënten, het thuis laten zitten van cruciaal medisch personeel als ze positief testen, het op de kop zetten van families waar werkloosheid ontstaat, waar kinderen niet naar school kunnen, waar depressies, verslavingen en huiselijk geweld ontstaat en het ontwrichten van de voedselketen in met name 3e wereld landen.”
  2. "Ben je het ermee eens dat als de consequenties van de PCR testresultaten zo gigantisch ingrijpend zijn, dat er geen enkele twijfel mag zijn over de correcte werking van de test?"

Nu kan het zijn dat als je over de PCR test begint dat de ander vraagt: ben jij een dokter? Zeg dan: "ben jij een dokter? Nee, dus wij moeten het allebei doen met de informatie die we uit de media halen. Jouw media stelt dat de test betrouwbaar is, mijn media bestrijdt dit, en door nu argumenten te gebruiken moeten wij samen zien te bepalen welke informatie betrouwbaar is. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we blind één bepaalde media volgen en zelf stoppen met kritische vragen te stellen? Dus geef me de kans waarom ik denk dat de PCR-test niet gebruikt zou mogen worden."

Als de persoon het eens is met stelling 2 dan kun je zeggen "Dan raad ik je aan je te verdiepen in de juistheid van de PCR-test want dan zul je zien dat de test niet een klein beetje fout is, maar dat deze totaal ongeschikt is om te bepalen of iemand Covid-19 heeft, zal hebben of ooit heeft gehad, en dus ook totaal ongeschikt is om vast te stellen of iemand besmet is en iemand anders kan besmetten." En verwijs de persoon naar andere informatie of wellicht zelfs deze pagina, als je het gesprek kort wil houden.

Is de persoon echter bereid om door te praten dan kun je het ongeveer zo uitleggen:

De PCR-test is een test die kan kijken of er een bepaalde molecuul voorkomt in bijvoorbeeld een speekselmonster. De test zoekt naar genetische code. Net als hoe politie naar DNA zoekt in misdaadfilms als CSI. In de misdaadfilm vergelijkt de politie het DNA van bijvoorbeeld een haar op de plek van de misdaad met het DNA van een verdachte. Bij corona is dat iets anders. Daar worden zeg maar RNA (een soort van DNA) uit speeksel van mensen die verdacht worden van ziek zijn van (of die mogelijk doodgegaan zijn door) Covid-19” vergeleken met een in op 21 januari 2020 vastgestelde RNA-code. Sterker nog, iedereen kan zich laten testen.

Alle honderden miljoenen mensen die wereldwijd getest zijn, worden allemaal met exact dezelfde PCR-test getest. Het is dus super-belangrijk dat we er absoluut zeker van zijn dat het virus dat hoort bij de RNA-code die op 21 januari is vastgesteld, ook daadwerkelijk de veroorzaker is van de ziekte die Covid-19 is genoemd.

Maar juist op het punt van die cruciale betrouwbaarheid is het hopeloos fout gegaan. Wat is er precies gebeurd:

Op 30 december 2019 vertelt een oogarts uit Wuhan tegen zijn collega's dat er in zijn ziekenhuis 7 gevallen zijn van zieke Chinezen die SARS achtige verschijnselen hebben. SARS betekent dat ze grote problemen hebben met hun ademhalingssysteem. Het is op dat moment totaal niet duidelijk of dit ziektebeeld door een nieuwe corona-variant wordt veroorzaakt. Op basis van die berichten die via het internet naar buiten worden gebracht, startte de Duitse Professor Christiaan Drosten een dag later al (op 1 Januari 2020) met de ontwikkeling van de PCR-test voor dit nieuwe(?) virus. Dit is op zich al vreemd want als er 7 mensen ziek worden in een land van 1,500,000,000 inwoners, met ademhalingsproblemen, is er nog geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er een nieuwe - extreem gevaarlijke – corona-variant is gevonden waar dus ook een nieuwe test voor nodig is. Maar goed, Dr. Drosten start desondanks met zijn PCR-test te maken. Dit is wat hij doet:

Dr. Drosten haalt allerlei corona RNA data uit een databank (GenBank) die niets met de 7 gevallen uit Wuhan te maken hebben en stopt deze data vervolgens in een computermodel. Dit model gokt vervolgens welke RNA code de corona-variant die de 7 Chinezen in theorie zou kunnen hebben. Op basis van deze “bevinding” plaatst Dr. Drosten een publicatie over zijn nieuwe PCR test. Deze publicatie wordt vervolgens door enkele instituten in Duitsland, Engeland, België en Nederland ondertekend (ook door Marion Koopmans die voor Het RIVM in het OMT zit).

Op 21 januari 2020 wordt dit artikel gepubliceerd. In dat artikel wordt beschreven hoe je met de PCR-test (waar Prof. Drosten uiteraard het patent op heeft) de nieuwe ziekte Covid-19 kunt aantonen. In deze publicatie stelt een groep betrokken instellingen (waaronder het RIVM) dus dat ze simpelweg aannemen dat er een nieuw coronavirus is dat de oorzaak is voor een nieuwe ziekte die “Covid-19” wordt genoemd, en dat de RNA-code waar de PCR-test van Dr. Drosten naar zoekt, is bepaald op basis van een mix van corona-data uit de databank GenBank. Er wordt echter niet verteld hoe dit programma van Dr. Drosten werkt, welke data er precies gebruikt is en waarom dit betrouwbaar zou moeten zijn. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de gok van Dr. Drosten goed is en een solide basis voor het onderzoeken van een gigantisch deel van de wereldbevolking. Dit is bijzonder omdat de uitvinder van de PCR-test Kery Mullis altijd gezegd heeft dat een PCR-test nooit gebruikt mag worden om uitspraken te doen of iemand ziek is, ziek was, ooit ziek zal worden, besmettelijk was, besmetteling is of ooit besmettelijk zal worden. Dit staat overigens zelfs ook op de test kit, maar niemand van de wetenschappers en beleidsmakers storen zich daar aan.

In dezelfde publicatie wordt aangegeven dat er op het moment van publiceren GEEN COVID-19 gerelateerde geïsoleerde corona monsters beschikbaar waren en dat men gegevens heeft gebruikt die onder andere bij de SARS epidemie uit 2003 gebruikt zijn. Belangrijk om te weten is dat er bij de SARS epidemie uit 2003 eveneens geen fatsoenlijke isolatie van het virus uit 2003 is gedaan.

Pas op 24 januari kwamen de monsters van de 7 zieke Chinezen aan in Duitsland. Deze monsters zijn niet meer gebruikt om de PCR test alsnog op bij te stellen. Dit betekent dat de PCR-test nu nog steeds gebaseerd is op de code die Dr. Drosten met zijn computermodel bedacht heeft en die dus op 21 januari is vastgelegd. Tot op heden is de PCR-test niet meer aangepast.

“Is er dan niemand die dit aan de kaak stelt?” zul je je afvragen. Zeker wel! De groep van Viruswaarheid heeft in een rechtszaak het RIVM en Marion Koopmans gevraagd om een validatie van de PCR-test te laten zien. Viruswaarheid heeft gevraagd of het RIVM de methode op basis waarvan de PCR-test is ingesteld openbaar te maken, en daarnaast om uit te leggen waarom de PCR-test geen CE-keurmerk heeft (zoals vrijwel alle andere producten die in Europa geproduceerd en gebruikt worden). Ook is gevraagd om te laten zien hoe de PCR-test gekalibreerd wordt en waarom de teststraten (die niet aan goed laboratoriumonderzoek-standaarden voldoen), gewoon geaccepteerd worden. Het antwoord van de rechtbank op deze zeer belangrijke vragen was helaas onthutsend. De rechtbank vindt het niet nodig dat de verantwoordelijken antwoord op deze belangrijke vragen geven. Ook vragen in de 2e kamer over de onderbouwing van de PCR-test worden simpelweg niet beantwoord, terwijl je in een serieuze wereld toch zou verwachten dat de leiders – die extreem ingrijpende besluiten over hun burgers nemen - de onderbouwing van die draconische maatregelen tot in de puntjes dichtgetimmerd zouden moeten willen hebben. Het tegendeel is echter het geval, en dan kun je alleen concluderen dat de regering deze onderbouwing helemaal niet wil hebben. En dat kan alleen betekenen dat de regering al lang weet wat de gevolgen van openheid over de PCR-test zijn: De ontmaskering van de PCR-fraude.

En dus gaat men vrolijk door met testen.

De groep wetenschappers die zich hierbij niet neerleggen groeit echter gestaag, en het net rondom deze fraude sluit zich steeds sneller. Zeker ook omdat een snel groeiend deel van de bevolking het niet pikt dat zij keihard de dupe worden van beleid dat gebaseerd is op een geheime gok van één Duitse dokter met grote financiële belangen.

Bedenk je dat er niemand is die weet welke corona-variant de ziekte (die Covid-19 is genoemd) veroorzaakt, dat deze geheimzinnige corona-variant nog nooit is geïsoleerd, nog nooit is gepurificeerd, nog nooit is gesequenced en dat er zelfs helemaal geen bewijs is dat er überhaupt een corona-variant bestaat die iets als Covid-19 veroorzaakt. Het is zelfs niet duidelijk dat Covid-19 een nieuwe ziekte is, want als je het verband tussen een nieuwe corona-variant en het ziektebeeld niet legt, hoe weet je dan dat het ziektebeeld één ziekte is. Wellicht zijn het 100 corona-varianten in het spel of is het in veel gevallen totaal iets anders. Wat het ook is, de PCR-test is totaal ongeschikt en het testen van niet symptomatische mensen moet dan ook direct gestopt worden. En alle bestuurders die maatregelen bedacht en ingevoerd hebben moeten aftreden omdat deze informatie al vele maanden – en eigenlijk al van het allereerste moment – beschikbaar is.

En dan hebben we het niet eens gehad over de frauduleuze manipulatie van het aantal vermenigvuldigingen (cycli) van de PCR-test en de vele andere vormen van frauduleuze manipulatie die de testresultaten van de PCR-test sterk beïnvloed hebben in de laatste maanden.

En we hebben het ook nog niet gehad over hoe je een vaccin maakt tegen een ziekte die nooit is aangetoond en die mogelijk veroorzaakt wordt door een virus dat nooit gevonden is. Het zal duidelijk zijn dat je extreem kritisch moet zijn op de ontwikkeling en uitvoering van dit bijzondere vaccin. Zeker met de bovenstaande fraude in gedachten!

RONALDO ZEGT: PCR=BULLSHIT
Zelfs Christiano Ronaldo tweet dat de PCR-test "Bullshit" is. Het is niet eerder voorgekomen dat een zo belangrijke topsporter zich zo duidelijk over een specifieke medische test heeft uitgelaten. Dit illustreert dat een positieve PCR-test bij veruit het grootste gedeelte van de geteste personen TOTAAL geen relatie heeft met de Covid-19 symptomen.
Hoe is de PCR-Test gemaakt?

Bestaat SARS-Cov-2 wel? Waar is het bewijs dan? Die vragen stelt programmamaker Flavio Pasquino aan onderzoeksjournalist Patrick Savalle die al ruim 15 jaar met virus dossiers werkt.
Falend testbeleid, bron van ellende

Mario Ortiz en Lars Admiraal leggen fijntjes uit hoe het RIVM geregeld heeft dat we in een zogenaamde 2e golf zitten en hoe de PCR misbruikt wordt om de capaciteit van de zorg uit te hollen. Ook zien we hier waarom de andere griepsoorten ineens verdwenen zijn.

De Maker Van De PCR-Test zegt: Ongeschikt!

Kary Mullis - de uitvinder van de PCR-Test - heeft altijd gezegd dat de test niet geschikt is voor Corona of HIV achtige virussen. De main-stream-media, regering en de rechters doen allemaal net alsof ze dit niet snappen. Het bloed kleeft inmiddels aan de handen van de leugenaars.