Lyks Logo


Boeren & Vissers

Waarom worden de boeren en vissers nu zo hard aangepakt door de overheid?

Vraagt u zichzelf nu ooit wel eens af waarom de regering de boeren nu altijd moet hebben? Allerhande tarieven om de melkplas te reguleren, mestquota, mest-boekhouding, visquota, de regeldwang van de overheid kent geen grenzen. Maar het zijn niet alleen de regelbrij waar deze ondernemers in verstikken. Ook de productprijzen, belastingen, heffingen en andere financiële boetes maken het leven van de kleine zelfstandige boeren en vissers steeds moeilijker. Andere zelfstandige ondernemers kennen deze problemen ook, maar in geen enkele sector is het zo extreem als bij de boeren en vissers. Waarom is dit?

De reden die telkens wordt gegeven is het milieu. Al decennia wordt de bevolking bestookt met klimaatdoelen, opwarming van de aarde, luchtvervuiling, dierenwelzijn en al wat nog meer verzonnen kan worden. Maar is dit ook de echte reden?

Als je naar de programma’s van de Verenigde Naties kijkt dan zie je telkens de Sustainable Development Goals terugkomen. Deze doelen laten er geen gras over groeien. De boeren en vissers moeten kapot. Hun CO2 voetafdruk is veel te groot. We moeten dus vegetarisch worden, zonodig met behulp van vleesvervangers of als het echt niet anders kan door in laboratoria geproduceerd “vlees uit een petrischaaltje” te eten. Maar zijn deze extreme maatregelen nu echt noodzakelijk?

Als je naar de opwarming van de aarde kijkt dan klinkt dat allemaal best aannemelijk...mits we de klimaatwetenschap kunnen vertrouwen. En daar zit nu dus het probleem. Het bankenkartel heeft een extreem groot belang bij het in leven houden van het “opwarming van de aarde” verhaal. En dan met name het aspect dat het door de mens wordt veroorzaakt is essentieel voor het bankenkartel.

Waarom is dit? Dit heeft eveneens te maken met het feit dat alle wereldmunten in een staat van hyperinflatie raken. Op het moment dat het geld van het bankierskartel waardeloos is geworden dan zullen de mensen zich tot de boeren en vissers wenden met de vraag of deze ondernemers met name de stedelijke bevolking in leven wil houden. Dit is echter niet wat het bankenkartel wil. Het bankenkartel wil tegen de tijd dat het geld waardeloos is geworden een digitale munt invoeren en de mensen daarmee dwingen om alleen nog voedselproducten bij hun webwinkels te kopen.

Ook hier is de belangrijkste reden voor de overname van de voedselketen door het bankenkartel niet het verdienen van geld. De belangrijkste reden is controle. Iedereen die zich niet exact gedraagt zoals het bankenkartel dat wil (hetgeen zal worden bijgehouden in je social-credit-score) zal niet alleen afgesloten worden van zijn digitale dollars die hij alleen nog via de overheid ontvangt, hij zal ook worden afgesloten van de voedselketen. Pas als het bankenkartel volledige controle heeft over uw geld en voedseltoevoer, dan is hun werk – volledige werelddominantie – voltooid.

Of het klimaat nu veranderd of niet, het maakt allemaal niets uit als je gedwongen wordt om te leven in de communistische / fascistische staat waarin alle mensenrechten overboord gaan. Mocht de temperatuur dan volgens de dictator toch te snel stijgen dan kan hij alsnog besluiten om weer een paar miljoen vrouwen te steriliseren zodat de hoeveelheid burgers vanzelf afneemt. De cijfers worden daarbij toch wel weer gemanipuleerd zodat de dictator altijd gelijk heeft. Omdat wetenschap en journalistiek dan zo dood als een pier is, zal niemand de waarheid te horen krijgen, wat die waarheid dan ook is.

Als je met deze agenda in het achterhoofd de klimaatdoelstellingen van de VN nog eens doorneemt dan zul je zien dat alle rapporten die de “klimaatwetenschap” onderbouwen gefinancierd zijn door dit ene bankenkartel. Alle informatie die hierop betrekking heeft (zoals de prognoses van de bevolkingsgroei door de Wereldbank, de resultaten van klimaatonderzoek door organisaties als NASA) komt uit één koker. Dezelfde bron die ook verantvoordelijk is voor de compleet onwetenschappelijke Covid-19 propaganda. Nu we weten wat de echte agenda van het bankenkartel is en tot hoever ze bereid zijn te gaan om hun macht te houden en uit te breiden, dan zal duidelijk zijn dat we al deze onderzoeken kunnen weggooien en deze allemaal opnieuw - en nu wel onafhankelijk - moeten uitvoeren. Tot het moment dat absoluut duidelijk is dat deze propaganda de feitelijke waarheid is, moeten we echter aannemen dat het leugens zijn. Daarom moeten we dus direct stoppen met het onmogelijk maken van het essentiële werk van onze boeren en vissers. We moeten ze juist omarmen omdat ze al duizenden jaren een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse samenleving zijn.