Lyks Logo


De Geschiedenis van het Bankenkartel

Momenteel spelen een aantal zaken die dermate gecoördineerd en aangekondigd zijn dat denken dat deze zaken ons nu “plots overkomen” simpelweg naïef is. De belangrijkste huidige ontwikkelingen zijn: De Coronacrisis, het verdwijnen van alle kritische journalistiek, de “Black Lives Matter” beweging, de roep om de politie te “de-funden”, de aanval op boeren en visserij, de “transitie naar een “CO2”-Economie”, de uitrol van 5G, de cash-loze maatschappij en de digitale dollar. Om te begrijpen waarom al deze zaken tegelijkertijd op ons af komen, is het nodig om te kijken naar waar het geld vandaan komt. Net zoals bij het oplossen de meeste misdaden geldt namelijk ook hier: "follow the money" en "qui bono? (Wie profiteert?)".


Romeinse tijd
De strijd – om de positie te krijgen om geld te kunnen uitgeven – stamt in ieder geval al vanaf 200 BC. Het was een voortdurend gevecht tussen Joodse monopolisten en de Romeinse Keizers. 2 Romeinse Keizers vóór Caesar probeerden al wetten tegen deze rente-woekeraars op te stellen en zijn waarschijnlijk daarom geliquideerd. In 48 BC werd Julius Caesar zeer geliefd bij de Romeinen omdat hij wel geld in overvloed ter beschikking stelde aan zijn volk. Dit was echter tegen de zin van de “geldwisselaars” en wellicht ook de reden dat Caesar geliquideerd werd.


Middeleeuwen
Na Caesar’s liquidatie werd de geldhoeveelheid door de geldwisselaars fors teruggebracht en gingen ook belastingen omhoog. Meer mensen moesten geld lenen en raakten hun bezittingen kwijt aan deze geldwisselaars, waarna de armoede van de middeleeuwen begon. In de middeleeuwen verschoof de geldwisselaar-functie langzaam naar de goudsmeden. Met name in Engeland was dat het geval. Omdat goudsmeden gouden munten van hun klanten in bewaring hielden, waren dat eigenlijk de eerste echte bankiers. Daar is toen ook het papiergeld ontstaan (de briefjes waarmee de klant zijn goud kon opeisen). Deze goudsmeden merkten dat de hoeveelheid goud dat ze in kas moesten hebben veel lager was dan de hoeveelheid uitgegeven waardepapieren, hetgeen het begin was van het fractioneel bankieren, waarbij een beperkte dekkingsgraad voldoende is om te bankieren. Die dekkingsgraad lag ergens rond de 10%. Dus als je 8% rente rekent en maar 10% in kas hoeft te hebben, maak je ieder jaar 80% winst op je vermogen. De Katholieke Kerk en diverse andere religieuze bewegingen hebben dit woekersysteem (“Usery” in het Engels) proberen te verbieden. In 1500 heeft Koning Henry VIII de wetten op renteheffing minder strikt gemaakt. De geldwisselaars werden toen weer actief en het systeem van de “Tally-stick” werd na diverse succesvolle decennia weer vervangen door muntgeld. Toen Queen Mary in 1600 de woeker-wetten weer aanscherpte, was er al zoveel muntgeld van de private geldwisselaars in omloop dat die – door de munten weer schaars te maken – de economie tot stilstand konden brengen. Queen Elisabeth begon vervolgens zelf gouden en zilveren munten uit te geven. Oliver Cromwell werd daarop gefinancierd door de geldwisselaars waardoor Cromwell in de Engelse revolutie van 1642 King Charles kon executeren. Cromwell hervormde vervolgens het parlement in Engeland waarbij de geldwisselaars hun systeem weer volledig konden installeren.


De eerste centrale banken
In de opvolgende 50 jaar zorgden de geldwisselaars ervoor dat Engeland in diverse kostbare oorlogen terecht kwam. Via de schulden die de staat bij hen had, namen de geldwisselaars toen controle over de 2 km2 in het centrum van Londen wat nu “De City of London” heet. Omdat de geldwisselaars nog steeds problemen hadden met Koninklijke nazaten (Stewards) in Groot Brittannië, combineerden ze hun krachten met de Nederlandse geldwisselaars uit Amsterdam en financierden ze de invasie van Willem van Oranje die in 1688 de macht van de Stewards in Engeland overnam en de troon besteeg. Na 50 jaar oorlog met Nederland en Frankrijk was Engeland nagenoeg failliet. De geldwisselaars wilden Engeland alleen helpen als het parlement hen toeliet een centrale bank op te zetten die het recht had om geld uit het niets te laten ontstaan. Dit was naar het voorbeeld van de Nederlandsche Bank, dat al min of meer zo’n positie had. De naam “Bank of Engeland” was uiteraard zeer misleidend, want de aandeelhouders (die samen één miljoen Pond Sterling moesten inleggen) waren gewoon privé-personen die hun namen geheim hielden. Vanaf dat moment werd veel papiergeld gedrukt en met rente uitgeleend. De schuld van het Engelse volk aan de centrale bank verzestienvoudigde snel in een serie van hoog- en laag-conjuncturen.


Rothschild
Rond 1750 besloot Amschel Meier Bauer het logo van de firma van zijn vader (goudsmid, geldwisselaar en muntenwinkel) te gebruiken als achternaam. Het logo was een arend op een rood schild: “Rothschild”. Amschel besloot toen hij de zaak overnam zich te gaan richten op het verstrekken van leningen aan Koningshuizen en overheden, omdat dat grotere leningen waren met belastingen als onderpand, hetgeen zeer veel zekerheid bood. Dit was volgens hem veel interessanter dan lenen aan private personen. Amschel had 5 zonen die hij naar de belangrijkste hoofdsteden stuurde om takken van het familiebedrijf te openen: zoon Amschel ging naar Frankfurt, Salomon naar Wenen, Nathan (de slimste) naar London, Carl naar Napels en Jacob ging naar Parijs. Dit was 100 jaar na de oprichting van de Bank Of Engeland. De familie verhuisde naar een groot pand in Frankfurt dat gedeeld werd met de Schiff familie. Deze twee families zouden de belangrijkste bankiers in Europa worden. Hun eerste grote klant was William Hesse-Kessel, de toen rijkste Monarch in Europa. Toen William Hesse-Kessel werd opgejaagd door Napoleon gaf hij Nathan Rothschild een half miljoen pond om te belegen in Engelse overheids-bonds. In plaats van dat te doen, financierde Nathan diverse oorlogs-investeringen die zeer lucratief waren in deze tijd van Napoleontische oorlogen. Nathan betaalde al het geld van William Hesse-Kessel terug met rente, maar behield al zijn winsten die hij in het geheim met dat geld gemaakt had. Met al hun andere bankiersactiviteiten werd de Rothschild familie in 1850 de rijkste familie op aarde. Nathan financierde Cecil Rhodes die daarmee een monopoly op de de Diamant en Goudmarkt in Zuid Afrika kreeg. Ze financierden Harriman (spoorwegen), Vanderbilts (spoorwegen en pers), Carnegie (staal) en nog vele anderen. JP Morgan werd geacht de rijkste man van de VS te zijn in de tijd van WO1. Later bleek dat hij “slechts” een luitenant was van de Rothschilds en “slechts” 19% van de aandelen van de JP Morgan bedrijven bezat. James Rothschild had in 1850 als Franse bankier 30% meer vermogen dan alle andere Franse bankiers gecombineerd. Er zijn nergens aanwijzingen dat de positie van de Rothschilds als rijkste familie ter aarde (tot op dit moment) ooit is afgenomen.


De eerste Amerikaanse Centrale Banken
Rond 1750 begon de VS eigen geldbiljetten te drukken (Colonial Script genaamd). Deze waren renteloos en niet door goud ondersteund. Benjamin Franklin was een van de founding fathers van de VS, en groot voorstander van deze geldvorm. Het leidde ook tot de initiële rijkdom van de VS omdat ze aan niemand rente verschuldigd waren. De Centrale Bank van Engeland was het daar uiteraard volstrekt mee oneens en verplichtte de koloniën (waaronder de VS) hun belastingen te betalen met geld dat door goud ondersteund werd. Het resultaat was vervolgens armoede en onrust en eigenlijk de echte oorzaak van de Amerikaanse Revolutie. Colonial Script ging vervolgens ten onder in hyperinflatie. In 1781 werd Robert Morris (die rijk geworden was van deze oorlog) toegestaan door Congress om een private centrale bank te starten in de VS. Deze heette The Bank of North America en was een kopie van de Bank Of England. Het was deze bank toegestaan fractioneel bankieren toe te passen en rente in rekening te brengen. Hij “leende” het goud – dat door Frankrijk aan de VS was geleend - om zelf de aandelen van deze centrale bank te kopen en kreeg zo het recht om zelf geld te printen. Omdat de oorlog echter dusdanig veel inflatie veroorzaakte, werd de licentie aan Morris niet verlengd in 1785. Dit omdat men de enorme overdracht van rijkdom van het volk naar deze bankier doorzag. Zes jaar later probeerde dezelfde personen het nogmaals met The First Bank Of The United States. The founding fathers Franklin en Jefferson waren volstrekt tegen iedere vorm van een private centrale bank. In 1791 werd the First Bank of The United States opgericht. 80% van de bank was in private handen. De 20% van de VS was alleen om het aandelenkapitaal in te brengen dat vervolgens door de geldwisselaars aan elkaar werd doorgeleend om het overige aandelenkapitaal te “verkrijgen”. Hoewel de namen nooit bekend zijn gemaakt werd algemeen aangenomen dat de Rothschilds de belangrijkste particulieren waren die in deze bank deelnamen. In 1811 liet Madison (een grote tegenstander van deze bank-vorm) de bank ontbinden ondanks de dreigementen van Nathan Rothschild dat Engeland hierom oorlog zou gaan voeren met de VS. 5 maanden later viel Engeland Amerika dan ook daadwerkelijk aan, maar dit eindigde onbeslist in 1814 omdat Engeland ook met Napoleon in gevecht was en hun middelen opraakten.


Napoleon
Napoleon vertrouwde de Franse bankiers eind 1700 al voor geen cent en wilde van de Nationale schuld af. Napoleon vond dat als een land schuld bij bankiers had, de macht niet bij het volk, maar bij de bankiers lag. Napoleon financierde een groot deel van zijn Europese oorlogen door een flink stuk Franse grond ten zuiden van de Mississippi aan de VS te verkopen. De Bank Of England wilde Napoleon stoppen en financierde ieder land dat Napoleon tegenkwam. Pruissen, Oostenrijk en Rusland werden allen door de Engelse Bank van de Rothschilds gefinancierd. Nathan Rothschild financierde de Duke of Wellington om Napoleon vanuit Spanje aan te vallen. Napoleon werd daardoor uiteindelijk tijdelijk verslagen en naar Elba verbannen. In 1815 ontsnapte Napoleon echter en stelde weer een leger samen. Hij liet zich door de Franse Rothschild bank financieren. Dit leidde uiteindelijk tot de slag bij Waterloo. Nathan Rothschild maakte slim gebruik van deze slag. Vanuit Londen liet hij het bericht dat Napoleon bij Waterloo was verslagen een dag vertragen. Die ene dag begon Nathan zijn diverse aandelen ‘en masse’ te verkopen op de London Stock Exchange. Hij wist echter als enige dat Napoleon wél verslagen was. Andere aandeelhouders waren bang dat Rothschild voorkennis had en dat Napoleon gewonnen had (waarom anders zou Nathan aandelen verkopen). De extreem lage aandeelprijzen die daarop volgden werden echter gebruikt door Nathan om van alles tegen extreem lage prijzen terug te kunnen kopen, hetgeen hij (via stromannen) deed. Vanaf dat moment domineerde Nathan Rothschild niet alleen de Bondmarkt, maar ook de Bank Of England zelf. En hoewel de Rothschild familie volstrekt buiten het nieuws blijft, zijn er schattingen dat deze familie vanaf dat moment vrijwel de helft van alle rijkdom op deze aarde bezitten.


Huidige Amerikaanse centrale bank
In 1816 werd er weer een nieuwe Amerikaanse bank opgericht: The Second Bank of the United States. Precies zoals de voorgaande was opgericht. 1/3 van de aandelen was verkocht aan buitenlanders hetgeen alleen de Rothschilds konden zijn. Andrew Jackson werd echter tegen de verwachting president en probeerde direct deze bank te stoppen. Jackson gebruikte zijn Veto om de verlenging van de licentie van deze centrale bank te beëindigen. Zijn slogan voor herverkiezing was “Jackson and No Bank”. De centrale bank liet vervolgens de economie instorten. In 1835 betaalde Jackson de Nationale schuld af. Hij was de enige president die dat ooit lukte. Een half jaar later werd er een aanslag gepleegd op Jackson, maar de pistolen werkten niet, dus Jackson overleefde het. De dader gaf toe dat hij door rijke Europeanen gestuurd was die hem zouden beschermen. Het duurde vervolgens 77 jaar voordat de geldwisselaars weer een nieuwe kans kregen op het installeren van een centrale bank in de VS. Er waren in die tijd echter voldoende kleine commerciële banken in de VS die dezelfde fractioneel bankieren methode gebruikten waarmee de economie van de VS toch grotendeels van de bankiers afhankelijk bleef. Amerika deed het in deze tijd desondanks economisch enorm goed zonder centrale bank. Lincoln zou vervolgens in 1862 eigen dollars (Greenbacks) gaan drukken om de toen op handen zijnde burgeroorlog te kunnen financieren. De Europese monarchie en bankiers waren hier fel tegen omdat Amerika met die eigen munt veel te sterk zou worden. Lincoln kreeg hulp van de Russische Tsaar Alexander II omdat de Tsaar ook sterk tegen de geldwisselaars was. In 1885 werd Lincoln echter vermoord. In 1934 werd bekend dat de geldwisselaars de opdrachtgevers voor die aanslag waren. Het plan was uiteraard om van de Greenbacks af te raken en Amerika weer op een goudstandaard te krijgen. In 1866 werden de Greenbacks door Congress (dat constant onder invloed van de geldwisselaars stond) langzaam weer ingenomen. Er werden daardoor weer economische crisissen veroorzaakt. In 20 jaar werd 90% (!) van het geld ingenomen waardoor een recessie werd veroorzaakt. Ook werd het gebruik van zilvermunten verboden via omkoping van het congres door de Bank Of England. De bankiers die een monopolie op goud hadden, kregen hierdoor veel meer macht. Begin 1900 werd J.P. Morgan door de Rothschilds aangesteld om een financiële crash te veroorzaken. J.P. Morgan was financier van John D. Rockefellers Standard Oil en diverse andere Amerikaanse industriëlen. In 1907 veroorzaakten deze bankiers een enorme beurscrash en kochten de lijdende banken – met geld dat ze vrij mocht printen van Congress – massaal op. Hiermee verkregen ze weer de macht over deze grote aantallen commerciële banken. Woodrow Wilson sprak in 1908 nog vol lof over deze ingreep van J.P Morgan. De bevolking wilde deze recessies niet meer en vroeg om een stabiele centrale bank. Er werd een commissie ingesteld die de problemen van de recessies moest bekijken. De commissie zat vol met vrienden van J.P. Morgan. Voorzitter van deze commissie was Nelson Aldridge wiens dochter was getrouwd met John D. Rockefeller Jr. Uit dat huwelijk kwamen 5 zonen waaronder Nelson (Vice President Rockefeller 1974) en David Rockefeller (Hoofd van de Council on Foreign Relations en Voorzitter van Chase Manhattan Bank) en de persoon die veel later de Centrale Bank van China zou installeren. Aldridge ging 2 jaar naar Europa om met de bankiersfamilies te praten. In 1910 kwam Aldridge weer terug in de VS en leende een trein van één van de bevriende spoorweg monopolisten om in het diepste geheim naar Jackyll Island af te reizen. In deze groep zat Paul Warburg die voor Koen-Loebb een centrale bank in de VS moest opzetten. Partner in Koen-Loebb was Jacob Schiff, kleinzoon van de Schiff familie die in het Rothschild familiehuis in Frankfurt woonde en die een vermogen had gekregen om de Tsaar in Rusland af te zetten. De families Rothschild, Schiff en Warburg waren door vele huwelijken met elkaar verbonden, net als hun Amerikaanse counterparties: de Rockefellers, Morgans en Aldridges. Op Jackyll Island werd de naam Federal Reserve bedacht omdat het woord “Bank” niet meer aan het volk te verkopen was. Ook werd de “Bill” (wettekst) van de FED daar geschreven. Deze wet werd in 1913 tijdens kerstmis (toen de meeste senatoren met vakantie waren) aangenomen door President Woodrow Wilson wiens presidentiële campagne gefinancierd was door de geldwisselaars. Dit gebeurde enkele maanden nadat de inkomstenbelasting-wet was aangenomen, hetgeen cruciaal is voor het ongelimiteerd printen van geld. Zelfs Woodrow Wilson kreeg later spijt van het overhandigen van alle financiële macht aan deze groep mensen.


Oorlog
Toen eenmaal alle belangrijke banken in handen waren, was het tijd om exponentieel te profiteren van oorlog. De Duitse Rothschilds financierden het Duitse leger, de Engelse Rothschild Bank financierde het Engelse leger en de Franse Rothschilds het Franse leger en stortte deze landen in de 1e wereldoorlog. Initieel wilde Amerika niet meedoen, maar via een stroman van Aldridge werd het Lucitania incident opgezet en werd ook Amerika in deze oorlog gezogen. Voor de bankiers en hun industriële bedrijven een enorme bron van inkomsten. Om een lang verhaal kort te maken: Hetzelfde gebeurde in de 2e wereldoorlog en alle andere oorlogen (Korea, Vietnam, Cambodja). Later werden de oorlogen zelfs gefocust op landen die nog geen centrale bank wilden accepteren (Afghanistan, Irak, Iran, Libië, Sudan, Syrië, Noord Korea, Venezuela). De gezegden “All Wars are Bankers Wars” en “War is a Racket” (van Smedley D. Butler) zijn er dus niet voor niets.


Farmaceutische Industrie
Wat niet veel mensen weten is dat de Farmaceutische Industrie de industrie is, die veruit het meeste lobby geld besteedt in de Amerikaanse politiek en daarbij 2x zoveel uitgeeft als de opvolgende industrie. Ook in adverteren zijn zij de grootste in Amerika. 17 van de 22 reclameblokken prijzen medische producten aan op de reguliere televisie in de VS. Ook is (verkeerd) medicijngebruik nu doodsoorzaak nummer 3 geworden in de VS (na kanker en hart- en vaatziektes). De Carnegies en Rockefellers hebben met hun foundations niet alleen het onderwijssysteem in de VS naar hun ideeën omgevormd, ze hebben er ook voor gezorgd dat er in 1901 het Rockefeller Institute For Medical Research werd opgezet. De Carnegie foundation (for the Advancement of Teaching) schreef het “Flexner rapport” waarin alle natuurlijke geneeswijzen als kwakzalverij werden afgedaan. Alleen chemische / farmaceutische medicijnen (die vanuit olieproducten van Standard Oil werden ontwikkeld) mochten nog op de medische opleidingen behandeld worden. De Rockefellers verwierven vele chemische / farmaceutische bedrijven. De belangrijkste was IG Farben, een bedrijf waar Prins Bernhard in 1930 Boardmember was en dat later het befaamde Zyklon-B van de gaskamers zou produceren. Paul Warburg en Jacob Schiff zat in de board van de Amerikaanse tak van IG Farben die een samenwerking had met Rockefellers Standard Oil. IG Farben was op dat moment het 4e grootste bedrijf ter wereld en het grootste chemisch / farmaceutisch bedrijf. IG Farben is later gesplitst in bedrijven als BASF, BAYER en SANOFI, die momenteel de grootste chemische / farmaceutische bedrijven zijn.


Het Nederlands Koningshuis en andere betrokken families en organisaties in de top
Het Nederlands Koningshuis is waarschijnlijk de belangrijkste aandeelhouder in onder andere De Nederlandse Bank en in Royal Dutch Shell. Via DNB zijn ze ook één van de private aandeelhouders in de ECB. Bedenk je daarbij dat deze belangen dateren uit de tijd van Willem III van Oranje, dus stammen vanuit ca. 1650. Dat zijn ca. 4 eeuwen van participatie in de top van de bankenkartels en andere multinationals, door een familie die al die jaren vrijwel ongewijzigd is gebleven. Een andere belangrijke familie is natuurlijk het Engels Koningshuis. We hebben echter al gezien dat deze zeer afhankelijk van de Rothschilds zijn. Er is een beroemde foto waar Evelyn de Rothschild Prins Charles de les leert. ID-Card example Naast deze en andere Europese Royalty is er natuurlijk ook het Vaticaan dat een belangrijke rol speelt in het bankenconglomeraat. Tenslotte zijn er ook de tech-bedrijven waar de oprichters directe banden hebben met de Rothschilds en Rockefellers die met name hun enorme werkkapitalen via de diverse beursgangen verkregen uit deze banden. De Rockefellers zijn belangrijke aandeelhouder in Facebook bij diens beursgang geworden. Zuckerberg studeerde op Rockefellers Universiteit: John Hopkins (ook de Universiteit die alle Coronastatistieken aanlevert wereldwijd). Een nog belangrijkere naam is Bill Gates. Bill Gates overgrootvader (J.W. Maxwell) was de President van National City Bank in Seattle. Zijn opa was ook bankier. Zijn moeder was ook bankier en overtuigde IBM om in Microsoft te investeren. Zijn vader W.H. Gates was een belangrijke advocaat. Belangrijker is echter dat zijn familie (net als de Rockefellers) fervent aanhangers waren van de Eugenetics beweging die de groei van de wereldbevolking aan banden willen leggen en denken dat er genetisch verschil te maken is tussen goed opgeleide rijke families en minder “intelligente” armere bevolkingsgroepen. Zijn vader is zeer waarschijnlijk lid geweest van de Amerikaanse Eugenetics organisatie. Zeker is dat Bill Gates’ vader voorzitter van Planned Parenthood is geweest, een pro-abortus organisatie met sterke banden tot de Eugenetics organisatie. W.H. Gates’ voorganger, voorzitter Alan Goodmacher van Planned Parenthood was ook voorzitter van De Amerikaanse Eugenetics organisatie. De doelen en acties van de Bill en Melinda Gates Foundation zijn dan ook volledig in lijn met de Eugenetics en Planned Parenthood doelen. Er zijn diverse meetings geweest tussen Bill Gates’ vader en de Rockefellers die over deze filosofie gingen.


Beschermende Maatregelen
Natuurlijk staat de elite niet stil. Zij heeft een eeuw gebouwd aan het consolideren en uitbreiden van hun bankensysteem, maar heeft vooral ook gewerkt aan het controleren van overheden en media. De middelen die zij hiervoor gebruiken zijn Ngo's (Non Governmental Organisations) die met allerlei denktanks talloze nieuwe “policies” bedenken zoals groene energie, CO2 economieën, het reorganiseren van boeren en vissers enzovoort. Daarnaast gebruiken zij de “Wereldorganisaties” zoals de Verenigde Naties, Unicef, UN-Habitat, Unesco, De Wereldbank, het IMF, de Blauwhelmen, het Rode Kruis maar vooral ook de WHO om hun doelen te bereiken. Hun doelen zijn te omvatten in één term: “The New World Order”. Een van de belangrijkste voorlopers hiervan is Henry Kissinger. Een belangrijke actie was het oprichten van de staat Israël d.m.v. de Balfour Declaration, hetgeen door Lionel Walter Rothschild georganiseerd is. Het is duidelijk dat de financiële macht, maar ook de macht over media en onderwijs van deze organisaties (die nauwelijks democratisch te noemen zijn) enorm is. Er is ook een duidelijke parallel te trekken naar de EU en ECB dat vanuit een zelfde machtsstructuur is opgezet. De politieke leiders die ons willen laten geloven dat deze “Globalistische” organisaties legitimiteit hebben worden gekenmerkt als “Globalisten”. De bevolking keert zich al geruime tijd instinctmatig steeds verder af van deze globalisten. Iedereen die zich echter afzet tegen de globalistische structuren wordt door de “gekochte” media gekenschetst als populisten. Het grootste probleem van de populisten is de informatieachterstand en de “gekochte” media. Er zijn maar weinig “normale” mensen die de tijd en puf hebben om zich in de tienduizenden uren aan alternatieve media artikelen te verdiepen om te controleren of de verhalen die ons voortdurend door de strot worden geduwd, wel kloppen. Het is een zegen dat internet nog redelijk open is, zodat deze informatie nog wel beschikbaar is als je er de moeite voor wil nemen en je het kunt scheiden van alle misinformatie en propaganda die je ook aantreft. Maar ook dat venster sluit zich nu snel. De censuur en misinformatie op alle sociale media, Google, YouTube, Facebook, Apple, Twitter, Tik-Tok en wat al niet meer, is overweldigend, zeker in deze Corona-tijd. Op dit moment is een ware informatieoorlog op het internet en in de media aan de gang. Het is echter duidelijk dat de elite deze oorlog aan het verliezen is. Er zijn te veel mensen die nu doorzien wat er werkelijk speelt en hoe het spel in elkaar steekt. Een van de belangrijkste punten waar steeds meer mensen vraagtekens bij stellen is uiteraard het financiële systeem. De meerderheid begint te zien dat de diefstal die de elite nu pleegt (o.a. via Blackrock) niet meer te verbloemen is en iedere verbeelding overstijgt.


Schulden
Momenteel worden de gezamenlijke overheids-schulden, bedrijfsschulden en particuliere schulden geschat op ca. $250 Biljoen (US$ 250,000,000,000,000). Omdat er geen landen zijn zonder staatsschuld en het vermogen van alle bekende miljardairs, miljonairs en andere rijken gezamenlijk niet boven de ca. US$ 10 biljoen uitkomt, moeten er andere entiteiten bestaan (die zich niet bekend willen maken) aan wie de resterende $ 240 Biljoen verschuldigd is. Als je de geschiedenis van de centrale banken begrijpt, en ook begrijpt dat de families die deze banken bezitten graag onder de radar blijven, kun je niets anders concluderen dat al onze schulden (via-via) uiteindelijk aan deze families verschuldigd zijn. Als je uiteindelijk begrijpt hoe geld uit het niets geprint kan worden, dan wordt het ook duidelijk hoe het mogelijk is dat organisaties als de Wereldbank en het IMF enorme geldinjecties kunnen doen in noodlijdende landen als Argentinië en Griekenland, hoe het kan dat er zomaar een paar biljoen extra in de Amerikaanse en Europese economie kan worden gepompt. Wat echter onduidelijk blijft is hoe de burgers die “schulden” ooit moeten terugbetalen, want vergeet niet: Dit moet nog wel even gebeuren. En dat is nu echter het punt. Het is onmogelijk. Het is vergelijkbaar met een “Ponzi-scheme” ofwel een piramide-spel waar altijd NUL kans op een goede afloop bestaat. Dit is een wiskundig feit. Dit komt omdat al het geld dat in omloop is gebracht, oorspronkelijk via een schuld aan een bank is ontstaan. Dat betekent dat al het geld dat in omloop is, minimaal gelijk is aan de totale schuld die “de wereld” verschuldigd is. Dus als alle schuld wordt afgelost is er geen geld meer in omloop. Dit is simpel te begrijpen. Wat echter ook speelt is dat er naast de hoofdsom ook rente moet worden terugbetaald aan de banken. En daar zit de adder. Het geld om die rente te betalen is nooit in omloop gebracht. Om die rente te kunnen terugbetalen moet er dus altijd meer geld geleend worden dat wederom met rente moet worden terugbetaald. Dit simpele mechanisme zorgt ervoor dat alle waarde die door mensen ooit wordt gecreëerd, uiteindelijk altijd zal eindigen als eigendom van deze families. Als het systeem niet wijzigt zullen alle mensen, hun kinderen, kleinkinderen en alle generaties daarna alleen werken ter faveure van deze families. En het zijn deze families die via het bloed van alle oorlogen – die door onwetende soldaten onder het mom van strijden voor vrijheid gevochten zijn – aan hun rijkdom gekomen zijn. De ironie kan niet groter zijn. De belangrijkste fout die economen (waarschijnlijk door de indoctrinatie in hun opleidingen) maken is, dat ze het uitdijen van de piramide verwarren met economische groei. Economische groei is niets anders dan dat er meer mensen betrokken worden in dit piramidespel en dat er inflatie is. Hoe meer geld er in omloop is, hoe minder je met dat geld kunt kopen. Doordat er enorm met inflatiecijfers gemanipuleerd wordt is het onmogelijk te zeggen hoe het feitelijk met een economie gaat. Wat echter wel duidelijk is, is dat de “business-cycle” niet iets is dat zomaar gebeurt. Het zijn altijd de centrale banken geweest die door kleine ingrepen in de rentestand en geldhoeveelheid deze bewegingen veroorzaakt hebben. De meest indrukwekkende prestatie van de economische indoctrinatie, is dat de meeste economen daadwerkelijk geloven dat het beleid van de centrale banken erop gericht is de maatschappij tegen te heftige conjunctuur-bewegingen te beschermen. Het tegendeel is echter waar. De bewegingen worden door de centrale banken zelf moedwillig veroorzaakt. Dit was waar tot 16 september 2019. Deze datum was het moment dat er iets gebeurde wat de centrale banken wel al lang hadden zien aankomen, maar wat hen dwong om de wijze van het functioneren van de maatschappij drastisch te wijzigen.


REPO Rente Probleem
Het probleem van elk piramide spel, is dat dit spel aan het einde onhoudbaar wordt. Zolang de bevolking groot genoeg is, en het aantal deelnemers blijft groeien, en ook als de productiviteit sterk blijft toenemen lijkt het dat de piramide relatief stabiel is. Om deze stabiliteit in de eindfase nog te waarborgen hebben de centrale banken 2 middelen. (1) is het manipuleren van de rentestand en (2) het veranderen van de geldhoeveelheid. Als je de rentevoet verlaagt, dan neem je de druk weg bij de mensen die hun schulden moeten aflossen. In 2019 ontstond voor het eerst in meer dan 100 jaar een situatie waarbij de rentestand niet meer boven de nul kon worden gehouden door de centrale banken. En “the straw that broke the camels back” was de nacht van 16 september 2019. Die nacht bleek dat diverse commerciële banken sterk begonnen te twijfelen of andere commerciële banken hun REPO leningen wel konden terugbetalen. REPO leningen zijn – zeg maar – leningen die commerciële banken aan elkaar verstrekken om ervoor te zorgen dat ze allemaal hun vereiste dekkingsgraad behalen. Op 16 september 2019 was duidelijk dat dat vertrouwen er niet meer was. Dat werd duidelijk omdat banken de rente op deze leningen plots tot 10x zo hoog als normaal maakten. Als banken bang zijn dat hun collega’s het eind van de maand niet meer halen, is er natuurlijk een wezenlijk probleem. Dat probleem was op 16 september 2019 echter ook anders dan ooit tevoren. De FED (de Amerikaanse Centrale Bank) had namelijk nauwelijks meer ruimte om de rentestand te verlagen. Dus in plaats van de rentestand te verlagen besloot de FED in te grijpen door simpelweg geld te printen en aan de banken met geldtekort te verstrekken. Vanaf 16 september 2019 werd hiermee gestart. De FED verklaarde dat dit tijdelijke maatregelen waren die waarschijnlijk na een paar weken zouden stoppen. De experts die dit volgden hadden echter al direct door dat dit nooit meer zou stoppen. En zij hadden gelijk. Het printen zou volgens de FED in eind oktober 2019 stoppen, maar dat gebeurde niet. Integendeel, het is – onder het mom van de Corona-crisis – exponentieel toegenomen. Vanaf 16 september 2019 staat de geld-print-pers volle bak te draaien. Al het kleine beetje positieve rente stand van centrale banken is inmiddels verdwenen en we zien nu de opmars naar hyperinflatie. Dat ons dit te wachten staat is een zekerheid. De enige twee vragen zijn: (1) Hoe lang duurt het totdat we de hyperinflatie daadwerkelijk beginnen te merken, en (2) wat gaat de financiële elite doen om zichzelf te beschermen.


De Corona Crisis
Uiteindelijk komen we dan bij het onderwerp uit de titel van dit stuk: “De Corona Crisis”. Vraag (1) uit de vorige alinea is lastig te beantwoorden. Het is in de geschiedenis van de mensheid nooit eerder voorgekomen dat de hele wereldbevolking verbonden is in één geldsysteem dat inmiddels ook nog eens volledig gedigitaliseerd is en (zie de hele aanloop) ook als volledig gecentraliseerd kan worden gezien. We weten niet hoelang de financiële elite – met uitsluitend de geldpers als wapen – de illusie van een functionerende economie nog in stand kan houden. We weten ook niet of er niet eerst deflatie komt voor de hyperinflatie. Het enige dat duidelijk is, is dat het einde van het huidige systeem nabij is en binnen het systeem niet op te lossen is. Alleen het vervangen van het systeem (bijvoorbeeld met een digitale dollar) kan waarschijnlijk nog uitkomst bieden, maar ook dat is tamelijk onzeker omdat niet duidelijk is in hoeverre de samenleving dan nog bereid zal zijn om mee te doen.

Vraag (2) is voor de oplettende burger echter wel duidelijk. Er wordt door de financiële elite al decennia gefilosofeerd over “Medical Martial Law”ofwel een “Medische Noodtoestand”. In 2010 heeft het Rockefeller Institute het bekende Lockstep scenario geschreven. Ook werd in oktober 2019 het “Event 201” georganiseerd door de John Hopkins University, The Rockefeller Institute en de Bill & Melinda Gates Foundation (GAVI). Het is voor de elite duidelijk dat een pandemie het beste excuus is voor het extreem uitbreiden van beschermende maatregelen die de elite moeten beschermen tegen het volk dat in opstand zal komen op het moment dat duidelijk wordt dat het financiële systeem in een staat van hyperinflatie geraakt. Hoe er gereageerd kan worden op een uitbraak van een pandemie is door de elite dus in de puntjes voorbereid. De maatschappij die het Eugenetisch genootschap voor ogen heeft kun je het best kenmerken als een Hunger Games maatschappij. In deze films zie je een duidelijke tweedeling tussen de rijke elite en de plebs. Hierbij is uiteraard een gemilitariseerde politiemacht nodig. Dit is dus niet de vriendelijke politieman die betrokken is bij het wel en wee van de mensen uit zijn wijk. Volgens de oproerkraaiers van Black Lives Matters en Antifa moet dat type politieagent “ge-defund” worden. Dat deze vervolgens wordt vervangen door gemilitariseerde politie die geen voeling heeft met de gewone burgers, wordt door deze groepen gemakshalve buiten beschouwing gelaten. Dat is echter wel precies waar de elite momenteel op aanstuurt. Een gemilitariseerde politie die simpelweg orders uitvoert, en die op een Orwelliaanse manier georganiseerd zal worden: Met verklikkers, financiële druk (via de volledig digitale dollar), gedachtepolitie (via censuur in de sociale media) enzovoort. De eerste tekenen zijn al te zien bij de vreedzame protesten in Europa waar gemilitariseerde politie buitenproportioneel hard optreedt, en waar de media de gebeurtenissen verdraait om propaganda te verspreiden. Australië spant momenteel de kroon en is met name in Melbourne omgebouwd tot heuse politie-staat. De wijze waarop de gemilitariseerde politie daar momenteel optreedt gaat alle regels van een geciviliseerde maatschappij te buiten.

Als je naar de huidige ontwikkelingen kijkt dan moet eenieder zich nu afvragen of wij het moeten willen wat de financiële elite met ons voor lijkt te hebben. De acties van “Defund The Police”, maar ook het verdeel en heers principe, waarvoor Black Lives Matters en Antifa door de elite misbruikt (en betaald) worden, is een bizarre ontwikkeling. Ook de tweedeling tussen voor- en tegenstanders van de Corona maatregelen speelt de elite in de kaart. In de VS wordt ook de tegenstellingen tussen Democraten en Republikeinen bewust tot een kookpunt gebracht. Hoe meer chaos, hoe beter de gemilitariseerde politie en hun methoden kan worden verantwoord door de zittende macht. En het volk en het virus zal de schuld krijgen van de economische problemen, en dus niet het falende bankensysteem.

Hoe de elite de Corona-angst verspreid heeft, laat zien hoever hun macht reikt. De PCR test is een wetenschappelijke aanfluiting. Alle statistieken rondom Corona zijn gemanipuleerd. Het dodenaantal ligt nog steeds duidelijk lager dan het aantal griepdoden van 2018. En een zeer effectief medicijn (HCQ in combinatie met zink – Zelenko Protocol) is bewust door de elite tegengewerkt, met heel veel onnodig leed als gevolg. Publicaties in vooraanstaande medische vakbladen zijn vervalst. En toch staat slechts een handvol medici, professoren en andere wetenschappers hier tegenop, meestal met schorsing en ontslag als consequentie. De reden dat de elite er alles aan gelegen is om alleen naar een oplossing met een vaccin te zoeken, ligt voor de hand. Alleen met een vaccinatieprogramma kan een vaccinatie-paspoort worden ingevoerd. En alleen via dat vaccinatie-paspoort kan de elite een nieuw financieel systeem volgens de door hen gewenste specificaties opzetten. GAVI en Mastercard draaien hier al proeven mee in diverse landen in Afrika.

Het is niet moeilijk om met duizenden bewijzen de uitrol van deze “2030 Agenda” aan te tonen. Het is echter even eenvoudig te verdrinken in de evenzovele misinformatie, geruchten en “samenzweringstheorieën” rond die thema’s. De belangrijkste thema’s zijn: Pedofilie-kringen, 5G, 9/11, het terugdringen van de wereldbevolking en transhumanisme. Deze thema’s hebben allen een zeer sterke relatie met de “2030 Agenda” van de elite. Het probleem van het überhaupt praten over deze thema’s is dat het meestal erg veel ongeloof bij mensen teweeg brengt. Omdat het basis-probleem (het bestaan van een elite die ons bewust verdeelt en in onderlinge oorlogen brengt om ons te kunnen controleren) al dusdanig schokkend is, zorgen deze “aanvullende theorieën” er juist voor, dat het basis-probleem ook als “samenzweringstheorie” afgeschilderd kan worden. De elite weet dit en het is daarom een bewuste strategie van de elite om weinig terughoudenheid in acht te nemen bij het naar buiten brengen van stukjes informatie over deze thema’s. Voorlopig lijkt het daarom beter om die “aanvullende theorieën” links te laten liggen en ons alleen te focussen op het basis-probleem waar één keuze essentieel wordt: Vertrouwen we de elite en hun financieel systeem nog, of wordt het tijd hier definitief afstand van te nemen? De keuze zou eigenlijk eenvoudig moeten zijn, maar het achter je laten van alles waar je ooit in geloofde, is voor heel veel mensen voorlopig nog diverse bruggen te ver. Het moment dat die keuze gemaakt zal moeten worden, komt echter wel met rasse schreden dichterbij.


Slotoverweging
Tenslotte nog deze overweging. Als je alle rijkdom van de wereld bezit en je je eigen geld mag printen, dan is het genereren van nog meer geld geen doel meer. Het enige resterende doel voor de elite is volledige controle over de wereldpopulatie. Nu de elite alle belangrijke grondstoffen, het financiële systeem en alle regeringen in haar macht heeft, wordt onze voedselvoorziening de laatste stap naar volledige controle. Daarom wil de elite af van de boeren, de vissers en de horeca, en daarom wil de elite een volledige CO2-economie. Als de “Corona-crisis” iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de crisis in de Wetenschap en de Media de enige echte crisis is. Omdat de klimaatmaatregelen al decennia het speerpunt van de elite vormt (om hun positie nóg sterker te maken), is het duidelijk dat ook de gehele zogenaamde “Klimaatwetenschap” met een hoge mate van argwaan moet worden benaderd, of zelfs voorlopig volledig zou moeten worden genegeerd.


Teun van Sambeek. 09/09/2020


Bronnen